Hvorfor bli medlem?


Vår organisasjon baserer alt sitt arbeid på frivillighet. For å drive våre aktiviteter; som kurs, temadager, seminarer, hytteturer osv., er vi avhengig av økonomisk støtte. Ved å registrere deg som betalende medlem i ILM (50 kr i året), vil du hjelpe oss å spre riktig bilde av islam i Norge. I tillegg vil du kunne dra nytte av flere fordeler. Dersom du ønsker å støtte vårt arbeid med mer, kan du gjøre det også. Beløp velger du selv. 

Allah swt sier følgende i Koranen: "De som gir bort av det de har, både om natten og om dagen, i det skjulte og det åpne, deres lønn venter dem hos Herren" (2:274)