Hvorfor bli medlem?


Vår organisasjon baserer alt sitt arbeid på frivillighet. For å drive våre aktiviteter; som kurs, temadager, seminarer, hytteturer osv., er vi avhengig av økonomisk støtte. Ved å registrere deg som betalende medlem i ILM (50 kr i året), vil du hjelpe oss å spre riktig bilde av islam i Norge. I tillegg vil du kunne dra nytte av flere fordeler. Dersom du ønsker å støtte vårt arbeid med mer, kan du gjøre det også. Beløp velger du selv. 

Allah swt sier følgende i Koranen: "De som gir bort av det de har, både om natten og om dagen, i det skjulte og det åpne, deres lønn venter dem hos Herren" (2:274)

Vårt formål:

 

ILM er en frivillig ideell og religiøs organisasjon som står for "Islams Lære og Metode". Navnet har også en dobbeltbetydning med tanke på at "ilm" (علم) betyr "kunnskap" på arabisk.

 

Våre viktigste mål er å bidra til dialog og brobygging mellom muslimer men også mellom muslimer og majoritetssamfunnet. Organisasjonen har samtidig et utstrakt mål å bekjempe ekstremisme og oppklare misoppfatninger om islam. Verdier som respekt, kritisk tenkning, toleranse og samhold står svært høyt. 

 

 

 


©2020 alle rettigheter reservert ilmnorge.no 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram