Om  

LM står for "Islams Lære og Metode", men navnet har også en dobbeltbetydning med tanke på at "ilm" (علم‎) betyr "kunnskap" på arabisk.

 

ILM er en religiøs og humanitær interesseorganisasjon som ble opprettet i 2012. Våre mål går ut på å oppklare storsamfunnets misoppfatninger om islam og å drive med brobyggingsarbeid. Vi er opptatt av dialog og brobygging både internt mellom muslimer, men også eksternt mellom muslimer og ikke-muslimer. 


Organisasjonen er åpen for alle, uavhengig av kjønn, rase, religion, alder osv, men vårt arbeid er hovedsakelig rettet mot ungdom.
 

ILM er opptatt av å ha et bredt tilbud av arrangementer og aktiviteter, og arrangerer derfor alt fra temakvelder, seminarer og kurs, til hytteturer, fotballturneringer og filmkvelder. Det er også viktig for oss at våre aktiviteter er åpne og tilgjengelige for alle, og derfor er alle våre arrangementer selvsagt gratis å delta på.