Om  

LM står for "Islams Lære og Metode", men navnet har også en dobbeltbetydning med tanke på at "ilm" (علم‎) betyr "kunnskap" på arabisk.

 

ILM er en religiøs og humanitær interesseorganisasjon som ble opprettet i 2012. Våre mål går ut på å oppklare storsamfunnets misoppfatninger om islam og å drive med brobyggingsarbeid. Vi er opptatt av dialog og brobygging både internt mellom muslimer, men også eksternt mellom muslimer og ikke-muslimer. 


Organisasjonen er åpen for alle, uavhengig av kjønn, rase, religion, alder osv, men vårt arbeid er hovedsakelig rettet mot ungdom.
 

ILM er opptatt av å ha et bredt tilbud av arrangementer og aktiviteter, og arrangerer derfor alt fra temakvelder, seminarer og kurs, til hytteturer, fotballturneringer og filmkvelder. Det er også viktig for oss at våre aktiviteter er åpne og tilgjengelige for alle, og derfor er alle våre arrangementer selvsagt gratis å delta på.

Vårt formål:

 

ILM er en frivillig ideell og religiøs organisasjon som står for "Islams Lære og Metode". Navnet har også en dobbeltbetydning med tanke på at "ilm" (علم) betyr "kunnskap" på arabisk.

 

Våre viktigste mål er å bidra til dialog og brobygging mellom muslimer men også mellom muslimer og majoritetssamfunnet. Organisasjonen har samtidig et utstrakt mål å bekjempe ekstremisme og oppklare misoppfatninger om islam. Verdier som respekt, kritisk tenkning, toleranse og samhold står svært høyt. 

 

 

 


©2020 alle rettigheter reservert ilmnorge.no 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram