Èn ummah

Oppdatert: 2. nov. 2020


Bismillahir Rahmanir Rahim

Enige om å være uenige Det er i dag flere retninger innenfor Islam, og innenfor disse retningene er det igjen forskjellige lovskoler. Innenfor disse lovskolene er det så forskjellige lærde som strides om forskjellige emner. I denne tiden hvor man ikke har Profeten (fvmh) med oss vil det naturligvis være forskjellige meninger og tolkninger av hva de forskjellige mener er det rette. Det vil det sannsynligvis fortsette å være slik i lang tid fremover.

Vi som muslimer må ta initiativ til å gjøre forholdene bedre ved å samles rundt det man har felles. Troen på den ene sanne Gud, Profeten (fvmh) og Koranen kan for eksempel være byggesteinene til en slik brobygging på tvers av tanke og lovskoler. Ved å samles rundt det som er felles er det mulig å skape vennskap og kontakter med folk som har andre meninger enn oss selv.

Sunni – Shia brorskap I dagens muslimske miljøer finnes det dessverre mye krangling og fornærmelser slengt hit og dit i hytt og pine. Det er tydelig at man kan være enige i, uansett hvilken tankegang man har, at dårlige ord og krangling ikke er måten en muslim skal oppføre seg på. Profeten (fvmh) satte et bedre eksempel for oss en som så.

De to største retningene innenfor Islam i dag er Sunni- og Shia-skolene. Kanskje hadde det muslimske samfunnet hatt mer respekt for hverandre dersom de hadde undersøkt hva deres egne lærde har sagt?

La oss se på et par eksempler:

Den anerkjente al-Azhar skolen i Egypt er verdenskjent og en av de aller største sentrene for læring innenfor Sunni-skolen. Fra 1958 til 1963 så var al-Azhar universitetets store lærd, eller på engelsk «Grand Imam of Al-Azhar», herr Mahmud Shaltut. Under hans periode ga han ut fatwa´en som er gjengitt nedenfor angående Shia-muslimer. Måten denne store lærden svarer i sin fatwa på spørsmålet med den største respekt er inspirerende å observere. Dette er ekte brobygging.

Imam av Al-Azhar skolen i Egypt, Mahmud Shaltuts fatwa:

"The Ja’fari school of thought, which is also known as "al-Shi’a al- Imamiyyah al-Ithna Ashariyyah”(i.e., The Twelver Imami Shi’ites) is a school of thought that is religiously correct to follow in worship as are other Sunni schools of thought.


Muslims must know this, and ought to refrain from unjust prejudice to any particular school of thought, since the religion of Allah and His Divine Law (Shari’ah) was never restricted to a particular school of thought. Their jurists (Mujtahidoon) are accepted by Almighty Allah, and it is permissible to the "non-Mujtahid”to follow them and to accord with their teaching whether in worship (Ibadaat) or transactions (Mu’amilaat)"


På den andre siden så har vi også uttallelser fra Shia-lærde, f.eks Ayatollah Khomeini, en lærd innenfor Shia-skolen og lederen for den iranske revolusjonen. Han la vekt på at man måtte jobbe for å oppnå enhet mellom muslimer på tvers av tankeskolene:

«A group of the Muslims are Shia, a group of the Muslims are Sunni, a group are Hanafi, a group are Hanbali, a group are Akhbari. Basically it was erroneous from the beginning to suggest such ideas. In a society where all want to serve Islam and to be for Islam, such matters should not be suggested. We all are brothers and are together.

It is merely that your ulama issued a set of fatwas and you followed them in imitation, and so you became Hanafi. Another group became Shafi`i and followed him. Another group followed the fatwa’s of the Imam Sadiq and became Shia. These should not be causes of difference. We should not have any difference or contradiction. We all are brothers. The Shia and Sunni brothers should avoid all differences. Today, our differences will be in the interest of those who believe neither in Shiism nor in the Hanafi or in the other sects. They want neither this nor that to be. Their way is to cause differences between us. We must realize that we are all Muslims, followers of the Qur’an and of tawhid, and that we must toil for the Qur’an and to serve tawhid”.

I dag er Ayatollah Sistani en av de største lærdene innenfor Shia-tankeskolen og lederen for den anerkjente skolen i Najaf. Han fikk et spørsmål angående deltakelse av Sunni-muslimske brødre innenfor regjeringen i Irak. På det spørsmålet svarte han: ”Participate and work with them and don’t call them -our brothers-, but say –ourselves- and work with them through this path”

Alhamdolillahi rabbil alameen, for at vi har slike tolerante lærde på begge sider. Dersom medlemmer av begge tankeskoler kunne lært av disse lærde så ville en virkelig sett fremgang. Disse store lærdene er prakteksempler på at det er mulig å være enig – i å være uenig samtidig som man er brødre i Islam.

Det er derimot ikke bare på tvers av lovskoler at man opplever splittelse blant muslimer…

Etnosentrisme har ingen plass innenfor Islam Det er dessverre slik at man finner rasisme og etnosentrisme også innenfor muslimske miljøer i dag. Det er folk som misliker andre kun basert på nasjonalitet eller hudfarge og lignende. Man må passe seg for å bli for stolt av hvilken nasjon eller hvilket folkeslag man tilhører. Det er ikke noe galt i å være glad i landet sitt, men aldri til den grad at man forskjellsbehandler folk på bakgrunn av dette.

Vi som muslimer er pliktige til å være brødre. Allah (swt) sier i den hellige Koranen:

«De troende er jo brødre, så ordne opp mellom deres to brødre, og frykt Gud, så dere må finne nåde.» (49:10)

Folk skal dømmes kun etter sin gudfryktighet, Allah (swt) skapte ulike folkeslag så vi skulle bli kjent med hverandre.

«Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel underrettet.» (49:13)

Det er utifra Koranen klart og tydelig at vi som muslimer ikke har noen rett til å dømme hverandre på bakgrunn av etnisitet. Det spiller ingen rolle om man er araber, norsk, pakistaner, iraner, somaler, tyrker osv. Vi må være samlet som én ummah!

I tillegg sier Profeten (fvmh):

Al-Tirmidhi Hadith nr 5198, berettet av Abu Dharr:

«Allah’s sendebud (fvmh) sa til ham «Du er ikke bedre enn folk med rød eller svart hud, bortsett fra hvis du overgår dem i gudfryktighet» Profeten (fvmh) sa også: «Hele menneskeheten er fra Adam og Eva, en araber er ikke overlegen en ikke-araber, heller ikke er en ikke-araber overlegen en araber; lær dere at enhver muslim er en bror av enhver muslim, og at muslimene utgjør et stort brorskap.” (Mangfoldige kilder)

InshaAllah så håper jeg at denne artikkelen kan bidra til at man kanskje er litt vennligere med hverandre, kanskje til og med får seg venner fra andre land og tankeskoler. Fred være med dere alle.


Skrevet av: AnonymKilder: Fatwaen fra Imam Mahmud Shaltut ble gitt 6. juli 1959 fra al-Azhar universitet og ble siden publisert i flere tidsskrifter: 1.al-Sha’ab avisen (Egypt), gitt ut  7. juli 1959. 2.al-Kifah avisen (Lebanon), gitt ut 8. juli 1959. Det kan også leses i boken «Inquiries about Islam», av Muhammad Jawad Chirri, direktøren for “Islamic Center of America», 1986 Detroit, Michigan. Ayatollah Khomeinis uttalelser kan man finne på denne linken: http://abna.ir/data.asp?lang=3&Id=179968 Ayatollah Sistanis uttalelser ble tatt fra denne videoen: http://www.youtube.com/watch?v=gxurf_WqjQc

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Organisasjonen ILM vil i år 2019 forsette arbeidet med å drive forebyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme. Målene for ILMs ulike prosjekteter er bevisstgjøring, informasjonsspredning og hol