Foreldres høye posisjon
«Din Herre har påbudt: Tilbe ingen annen enn Ham, og vis godhet mot foreldre.» Dette sier Gud i den hellige Koranen (kapittel 17, vers 24).


Godhet mot foreldrene

Gud oppfordrer muslimer flere ganger i Koranen om å vise respekt og godhet mot sine foreldre. Dette er påbudt, i følge formuleringene som brukes i Koranen – altså i likhet med utførelse av de fem daglige bønnene og å faste under måneden Ramadan. De samme retningslinjene får vi av beretninger om profeten Mohammed (f.v.m.h.). Denne vennligheten mot foreldrene har en såpass opphøyet verdi i Islam, at det regnes som en av de mest elskverdige handlingene i religionen.


En hadith bereter at Ibne `Abbas spurte Allahs sendebud, Mohammed (f.v.m.h.): «Hvilken handling er den mest elskede i øynene av Allah, den Mektige, den Ærerike?» Han (f.v.m.h.) svarte: «Å be bønnene ved sine fastsatte tider.» Abbas spurte: «Hva er den nest mest elskede handlingen?» Han (f.v.m.h.) svarte: «Godhet mot foreldre.» Så spurte ham igjen: «Etter dette, hva er den mest elskede handling?» Han (f.v.m.h.) sa: «Jihad i veien for Allah.» (Biharul Anwar: Volum 74, side 70)


Å se på foreldrene med kjærlighet

Foreldre er tilegnet en høy posisjon i islam, slik at selv å se på foreldrene med kjærlighet og nåde, regnes som en god handling. Profeten Mohammed (fvmhh) sa: «Hvert rettferdig barn som kaster et blikk av nåde og kjærlighet på hans foreldre skal gis, for hvert blikk, belønninger som tilsvarer en akseptert Hajj (pilegrimsreise).» Hadithen forteller at de rundt profeten spurte da dette ble sagt: «O’ Guds profet! Selv om han ser på dem hundre ganger om dagen?» Guds sendebud (f.v.m.h.) svarte: «Ja! Allah er den Største og mest Vennlige». (Biharul Anwar: Volum 74, side 73) I en annen hadith kommer det også fram at profeten Mohammed (f.v.m.h.) sa: «Blikket til et barn mot sine foreldre som er drevet av kjærlighet for dem, er en form for tilbedelse.» (Biharul Anwar: Volum 74, side 80)


Takk dem

Gud sier i den hellige koranen «Vær takknemlige mot Meg og dine foreldre.» (31:15) Både Gud og foreldre har gitt individet enormt mye som det står i gjengjeld til. Det gjelder alt fra mat å spise til et hus å bo i. Uten foreldres bestrebelse og Guds vilje, ville man ikke ha vært i samme livssituasjon. Fedre og mødre har jobbet dager og stått opp netter for å dekke sitt barns behov og forsørge det. Ofringene foreldrene har måttet ta for sitt barn, kan barnet glemme som voksen. Det er viktig å vise takknemlighet, som både kan uttrykkes verbalt, men også ved handling; ved for eksempel å hjelpe til innenfor hjemmet, så vel som utenfor (når omstendighetene tillater det). Man kan vise ved ord og handling at man verdsetter det foreldrene gjør og har gjort for deg som person. Å være takknemlig er en viktig egenskap ved en muslim, som man blir belønnet for. «Om dere viser takknemlighet, vil Jeg gi dere mer!», sier Gud i Koranen (14:8)


Ikke-troende foreldre

Sønnens og datterens godhet mot foreldre er ikke kun forbeholdt muslimske familier. Når Koranen og hadithene snakker om dette temaet, stilles det ikke et krav om at foreldrene må være troende eller muslimer. Uansett, når sistnevnte er tilfelle, sier Koranen (31:15) at «hvis de strides med deg, for at du skal sette noen ved siden av Meg, som du ikke har noe viten om, så adlyd demikke.» Her er det altså snakk om at foreldrene vil føre sitt barn til avguderi og gi slipp på det monoteistiske prinsippet om den Ène Gud. Lydighet ovenfor Skaperen står selvfølgelig høyere enn overfor hvilke som helst menneske, så det første er overordnet det andre. Men til tross for om en muslim har foreldre som er ikke-troende, skal man fortsatt holde kontakten og «omgås dem på passende vis i denne verden,» som Koranen sier (31:16). De fortjener også å bli møtt med godhet og respekt med grunnlag i deres foreldreposisjon som Gud har verdsatt høyt.


Vis barmhjertighet

Koranverset som ble innledet i denne teksten, fortsetter slik «…vis godhet mot foreldre. Om en av dem eller de begge når den høye alder hos deg, så tal aldri nedsettende til dem, og støtt dem ikke bort, men tal et nådig ord til dem. Og senk for dem ydmykhetens vinger av barmhjertighet.» (17:24-25) Ikke en gang nedsettende ord og frekt snakk skal utføres mot foreldre. Alvorligheten av dette blir understreket i Koranen ved at man ikke skal si «Uff!» til dem en gang. Å snakke nedsettende om foreldre til for eksempel venner, skal heller ikke skje. Muslimer oppfordres heller til å vise barmhjertighet til foreldre, som kan være alt fra å snakke pent til å støtte dem og være behjelpelig. Det innledete Koranverset avsluttes med anbefalingen om å kalle med denne bønnen for foreldrene, som alle muslimer bør ta til rette:

«Min Herre, vis dem barmhjertighet, slik som de oppfostret meg som liten.»Skrevet av:

Zeineb

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Organisasjonen ILM vil i år 2019 forsette arbeidet med å drive forebyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme. Målene for ILMs ulike prosjekteter er bevisstgjøring, informasjonsspredning og hol