ILM fortsetter arbeidet mot ekstremisme & radikalisering

Organisasjonen ILM vil i år 2019 forsette arbeidet med å drive forebyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme. Målene for ILMs ulike prosjekteter er bevisstgjøring, informasjonsspredning og holdningsendring ovenfor ekstreme tanker og voldsutførelse. Vi vil ta utgangspunkt i «handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme» som ble utarbeidet av regjeringen i 2014 som bakgrunn for vårt arbeid. Hovedfokus vil være på barn og unge, samt religiøse ledere og foreldre i religiøse  menigheter.


Samtidig vil ILM bidra til en endringskultur vedrørende religionsdialog, at man kan være enige om å være uenige, men likevel respektere andres meninger. Vi ønsker samtidig å øke kunnskap blant ungdom vedrørende den negative konsekvensen hatretorikk og ekstreme meninger har i samfunnet, både på mikro – og makronivå.


Dette vil vi å gjøre gjennom å skape gode møteplasser for ungdom, som alternativ til ekstreme miljøer, i tillegg til å arrangere temakvelder og seminarer om dette svært viktige emnet.

Starten på vårt arbeid var en temakveld om IS i desember 2015 der samfunnsdebattant, Lars Gule, initiativtaker til «Sammen mot terror»-demonstasjonen, Monta Gabriel og far til to Syria-farere, Sadiq Juma deltok i paneldebatt. Ler mer, og se bildene fra arrangementet her.

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle