Moral og islam

I denne artikkelen skal vi se på hvilken plass moral spiller i religionen Islam. Vi vil samtidig gjøre rede for eksempler fra profetens liv, hvor blant annet moral spilte en sentral rolle. For å understreke moralens plass i Islam vil tradisjonslitteratur (hadith) og vers fra den hellige Koranen bli innhentet.


Akhlaq er et arabisk ord som betyr ”moral” og brukes hyppig i undervisning av Islam.

Per dags dato er det ikke en bestem definisjon av moral, da etikk kan brukes i samme betydning som moral, noe det i denne artikkelen også vil brukes. Moral kan ses på som et sett av moralske normer, verdier og holdninger som aksepteres og forsøkes praktisert av et individ eller en gruppe.


Ved å lese beretninger fra Profetens liv, finner vi utrolige mange fortellinger der profeten Muhammed (fvmh) møtte motstand for å ha kommet med åpenbaringen av denne religionen. Men tiltros for all motstanden profeten møtte på sin vei, ser vi alltid at han håndterte enhver vanskelig situasjon bra og ikke minst på en utmerket måte.


Profeten satt akhlaq i sin praksis, ikke bare på sin tunge når han sa følgende i en beretning: «Jeg har blitt sendt for å perfeksjonere moralen». Vi kan lese om historier der den jødiske naboen f.eks kastet søppel foran inngangsdøren til profetens hus, men likevel fant naboen han smilende hver gang de møttes. Og når naboen plutselig ble syk, forteller beretningene at profeten var den første som pleide å komme med suppe til tross for at naboen hadde kastet søppel. Dette er historier i ypperste klasse som viser at profeten ikke kun oppfordret andre til å handle moralsk, men at han var den første som satte dette i sin praksis.


Hva sier Koranen om moral?


Koranen sier følgende;17:23; “Herren har bestemt at dere skal tjene Ham alene. Mot foreldre skal dere vise godhet. Om en av dem, eller begge, når høy alder hos deg, så si ikke «Uff», og vær ikke brysk mot dem, men tal respektfullt til dem!”


Her ser vi at Koranen oppfordrer til å opptre moralsk, og handle med respekt, spesielt ovenfor foreldre.


Profeten Muhammed (fvmh) sa dette angående moral og oppførsel:


–       «Du kan ikke behandle folk ved hjelp av rikdommen din, derfor bør du behandle dem ved hjelp av din moralsk oppførsel.»


Imam Al-Bakir sa:


«Den mest perfekte troende, i synet på tro, er den mest godt-manerede.»


Historien om en mann som kom til profeten og spurte om zina (sex før ekteskap)


En mann kom en dag til profeten Muhammed (fvmh) og spurte om følgende: «Jeg vil ha sex med en jente jeg kjenner uten å gifte meg med henne, hva synes du om det»? Profeten var i moskéen med hans følgesvenner idet spørsmålet ble stilt. Og Profetens venner ble utrolig provosert av spørsmålet mannen stilte. Profeten tok derfor med seg mannen ut av moskéen for å snakke med han alene. Før profeten Muhammed (fvmh) tok seg tid for å svare han på spørsmålet, spurte han mannen om følgende: «Ville du ha syntes det var greit hvis en person ville ha sex med din søster eller din mor, uten at de ville gifte seg med dem?» Mannen skjønte raskt de etiske sidene ved ideologien og klandret seg selv for å være så dum. Profeten Muhammed (fvmh) oppmuntret han og ba Gud om å tilgi han for hans synder og veilede han.


Kilde: By Abu Umamah


Recorded by Imam Ahmad : Al-Tabarani


Ved å lese en slik fascinerende historie kan vi ta lærdom fra profetens moral. At han alltid snakket med respekt, samtidig som han alltid respekterte andres meninger, tiltros for at han var uenig. Enkelte av følgesvennene ble provosert av det følgende spørsmålet mannen stilte. Men Profeten var tålmodig og handlet på en bra moralsk måte.


Videre kan vi ta lærdom fra profetens akhlaq og handlemåte ved å lese en annen beretning der en mann urinerte i moskeen.


Fortalt av Anas bin Malik:


En beduin mann (person som tilhører en folkegruppe som ikke har fast bosted) urinerte i moskeen og folk løp til ham (for å slå ham). Allahs sendebud sa: «Ikke avbryte/forstyrr hans vannlating (dvs. la ham fullføre).» Da ba profeten om en bøtte med vann og helte vannet over hvor urinen befant seg.


Kilde: Sahih Bukhari – Gode mannerer og form (Al-Adab)

Volume 8, Bok 73, Nummer 54


Ved å lese dette, er det nesten ubegripelig å forstå at en mann som profeten Muhammed (fvmh) kunne være så barmhjertig, og ikke minst så tålmodig. Resten av historien endte med at Profeten skånsomt fortalte at man ikke kunne urinere i moskeen siden det var et sted som måtte holdes rent pga tilbedelse til Gud. Mannen tok imot denne beskjeden godt og urinerte resten av sitt liv aldri i nærheten av en moske. Det er verdt å merke seg at profeten lot denne mannen urinere ferdig. Det sier det meste om Profetens moral, akhlaq med andre ord.


Koranen (3:159) sier følgende om profeten Muhammed (fvmh):


"Ved en nåde fra Gud var du overbærende mot dem. Hadde du vært streng og hardhjertet, ville de skilt lag med deg. Så tilgi dem, be om tilgivelse for dem, rådfør deg med dem i saker. Og når du har bestemt deg, sett din lit til Gud. Gud elsker dem som setter sin lit til Ham”.


Koranen 21:107: ”Vi har ikke sendt deg (Muhammed) som noe annet enn en barmhjertighet til all verden”


Koranen 34:28: ”Vi har sendt deg til alle mennesker med godt budskap og som advarer. Men folk flest vet ikke”


Ved å lese disse beretningene fra Profetens liv og koble versene fra Koranen opp mot dem, ser vi at Profeten Muhammed (fvmh) var det aller beste menneske som kom å satte en standard for hvordan man skulle opptre moralsk. Det er derfor viktig at vi tar lærdom fra profetens liv og at vi selv praktiserer dette i egen hverdag. Det er slik sedvanen til profeten var og det var slik han ville at vi skulle opptre, nemlig med god moral.


Skrevet av:


Thomas Haile

185 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Organisasjonen ILM vil i år 2019 forsette arbeidet med å drive forebyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme. Målene for ILMs ulike prosjekteter er bevisstgjøring, informasjonsspredning og hol